Pasūti minerālmēslus un vasarāju sēklu pavasarim!

Minerālmēslu piedāvājums 2016.gada pavasara sezonai:

NPK 9 – 25 – 25 + 2S
NPK 15 – 15 – 15 + 11S
Amonija nitrāts (34% N)
Amonija nitrāts – stabilizēts (33N + 3P)
Amonija nitrāts – sulfāts (30N + 7S)
Amonija sulfāts (21N + 24S)
Karbamīds (46% N)

Piesaki arī vasarāju sēklas daudzumu! 


Vajadzību nodod un vairāk info., zvanot Aigai +371 26100802