Par mums

Kooperatīvā sabiedrība pastāv tās biedru labad.

Sabiedrības mērķis ir  maksimizēt biedru lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, nodrošināt ilgtermiņā biedru intereses un vajadzības.

Lai to paveiktu, nepieciešama abpusēja mijiedarbība starp Sabiedrību un tās Biedriem.

Sabiedrības pamatuzdevumi:

Biedru saražotās produkcijas iepirkšana, pirmapstrāde un realizācija. Produkcijas ražošanai nepieciešamo izejvielu sagāde. Apmācību, semināru, konsultāciju sniegšana Biedru lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātes paaugstināšanai. Kooperācijas popularizēšana lauksaimniecībā.

/Statūti. 08.05.2019./

Durbes grauds dibināts 2003.gada 30.janvārī Liepājā

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pamatus likuši
11 lauksaimnieki, no kuriem viens pārstāvēja SIA, viens – privātpersonu un deviņi – zemnieku saimniecības. Tagad Durbes grauds apvieno 206 biedrus no Dienvidkurzemes.

Durbes grauds saviem biedriem sniedz pakalpojumus graudu un rapša pirmapstrādē un realizācijā tirgū, ražošanas izejvielu sagādē, sniedz konsultācijas agronomijā, organizē izglītojošus pasākumus, kā arī nodrošina graudu kvalitātes laboratorijas pakalpojumus.