Minerālmēsli

AMONIJA NITRĀTS N34.4

AMONIJA SULFĀTS- NITRĀTS N30-S7

AMONIJA SULFĀTS N21-S24

AMOFOSS N12-P52

KĀLIJA HLORĪDS K 60%

KARBAMĪDS N 46%

NPK 15-15-15+S11

NPK 10-26-26+ S2

YARA BELA EXTRAN N33.5

SCHWENK AGRO KAĻĶOŠANAS MATERIĀLS Ca 33 %; Mg 1.3 %

YaraVita Gramitrel (N-64 g/l; MgO-250 g/l; Mn-150 g/l; Cu-50 g/l; Zn-80 g/l)
YaraVita Brassitrel Pro (N-69 g/l; MgO-118 g/l; CaO-125 g/l; B-60 g/l; Mn-71 g/l; Mo-5 g/l)
YaraVita Brassitrel DF (N-10 g/kg; MgO-117 g/kg; CaO-165 g/kg; B-80 g/kg; Mn-40 g/kg; Mo-2.5 g/kg; SO3-100 g/kg (S-40 g/kg))
YaraVita Bortrac (B-150 g/l)
YaraVita Coptrac (Cu-500 g/l)
YaraVita KombiPhos (P2O5-440 g/l; K2O-75 g/l; MgO-67 g/l; Mn-10 g/l; Zn-5 g/l)
YaraVita Mantrac Pro (Mn-500 g/l)
YaraVita Molytrac (Mo-250 g/l)
YaraVita Thiotrac (N-200 g/l; S-300 g/l)
YaraVita Zintrac (ZN-700 g/l)
ZOOM (N-80 g/l; Mg-90 g/l; S-80 g/l; B-50 g/l; Mn-90 g/l; Mo-4 g/l)
Multiple (MgO-184 g/l; Mn-295 g/l; Zn-84 g/l; Cu-110 g/l)
Hifos (P2O5-440 g/l; K2O-74 g/l; MgO-48 g/l)
NitroSS (N-151 g/l; S-345 g/l)
KaSe (K2O-360 g/l; S-250 g/l)
TivoS (S-800 g/l)
NiCa (N-149 g/l; CaO-225 g/l; MgO-30 g/l; B-0.75 g/l; Zn-0.3 g/l)
Plonvit graudiem (N-195 g/l; MgO-26 g/l; SO3-59 g/l (S-23.6 g/l); B-0.18 g/l; Cu-11.7 g/l; Fe-10.4 g/l; Mn-14.3 g/l; Mo-0.065 l/h; Zn-13 g/l; Ti-0.26 g/l)
Plonvit rapsim (N-186 g/l; MgO-31 g/l; SO3-31 g/l (S-12.4 g/l); B-6.2 g/l; Cu-1.2 g/l; Fe-6.2 g/l; Mn-6.2 g/l; Mo-0.06 l/h; Zn-6.2 g/l; Ti-0.37 g/l)
Mikrovit Boron (N-50 g/l; B-150 g/l)
Mikrovit Molybdenum (Mo-33 g/l)
Primseed (N-9.5 g/l; P2O5-13 g/l; K2O-13 g/l; MgO-20 g/l; SO3-39 g/l (S-15.6 g/l); B-2.4 g/l; Cu-2.4 g/l; Fe-9.5 g/l; Mn-3.5 g/l; Mo-0.7 g/l; Zn-5.9 g/l + sēklas biostimulanti) – piedeva kodnei
Kristalons speciālais (NPK 18-18-18 +mikro)
Kristalons dzeltens (NPK 13-40-13 + mikro)
Microtop (MgO-150 g/kg; SO3-300 g/kg (S-120 g/kg); B-9 g/kg; Mn-10 g/kg)
Combitop (MgO-130 g/kg; SO3-324 g/kg (S-129.6 g/kg); Mn-40 g/kg; Zn-10 g/kg)
BioDeposit Elixir (humīnvielu koncentrāts, augu augšanas stimulators)