PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus)

[espro-slider id=4950]

Ja uz lauka atrodiet sēklgrauža vaboli/ -es, apaļos grauzuma caurumus pupu ziedos, kā arī pupas ir tuvu ziedēšanai vai jau zied, veiciet insekticīda smidzinājumu!


Attēlā (skatīt lejā) redzamie punkti ir pupām pašām par sevi – tie nav nekādi bojājumi.


DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) ZIEMAS KVIEŠOS

[espro-slider id=4953]

Līdz šim mūsu pusē Dzeltenā rūsa atrasta šķirnēs ‘Fredis’ un ‘Edvins’. Pie kam tik plaši kā attēlos tad, ja nav lietots neviens fungicīds.
Arī citām ziemas kviešu šķirnēm, ja ir sasniegta “karoglapas stadija” vai arī ir “sagaidīta vārpa”, noteikti lietojiet fungicīdu. Sargājiet ieguldīto darbu/ līdzekļus un līdz ar to nākotnes ražu!!!

Vasaras kviešos rūsa vēl nav novērota. Ja izvēlaties lietot tikai vienu fungicīdu (“pa karoglapu vai vārpu”) – obligāti regulāri veiciet lauku apsekojumus, lai savlaicīgi pamanītu kaitīgos organismus!


Plašāks info., zvanot Elisonai (26644083) vai Aigai (26100802).