Izmaiņas sējumu apdrošināšanas polišu noteikumos un dokumentu iesniegšanas kārtībā!

Ar 2015.gada 15.oktobri sāks darboties jauni apdrošināšanas polišu noteikumi Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kas paredz finansēt līdz 65% no apdrošināšanas prēmijām līdzšinējo 50% vietā.

Šīs izmaiņas attieksies uz tām saimniecībām, kuras oktobrī vēlēsies apdrošināt savus ziemāju sējumus pret nelabvēlīgiem ziemošanas apstākļiem.

 

 

Esošo klientu vērībai!

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka iesniegumus atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai par 2015.gadu jāiesniedz no 15.septembra līdz 30.septembrim. Iepriekš šis termiņš bija noteikts no 1.oktobra līdz 1.novembrim, tāpēc LAD aicina klientus būt vērīgus un iesniegt iesniegumus savlaicīgi.

 

LAD iesniedzami šādi dokumenti:

  • pretendenta iesniegums
  • polises kopija
  • rēķina kopija
  • maksājuma uzdevums/-i, kas apliecina, ka rēķins par polisi ir ticis pilnībā nomaksāts