Ievesta 1000.krava! ZS “Kūmas-3” ar ziemas kviešu kravu.