25. jūlijā Lieģos ievesta jau 1000. krava! SIA “Hansaprojekts” ar ziemas kviešu kravu. Lai darbi turpinās veiksmīgi!