Sējumu apsekojumi rudenī

Attēlos apskatāmi Krustziežu sakņu augoņi rapšu laukos (Plasmodiophora brassicae). Slimība konstatēta sējumu apdrošināšanas monitoringa laikā saimniecībā, kas nav Durbes grauds biedrs. Šajos laukos nav ievērota augu maiņa (vienā laukā rapsi audzēt ne ātrāk kā pēc četriem/ pieciem gadiem), proti, rapsis atkārtoti sēts jau trešajā gadā (starp diviem rapšu gadiem tikai viens citas dzimtas kultūrauga (kviešu) gads bijis).

Pazīmes
Uz galvenajām un sānu saknēm redzami neregulāri sarkanbrūni uzbiezinājumi jeb izaugumi, kas iekšpusē sākumā ir balti, stingri un bez dobumiem. Rudenī sakņu izaugumi nobrūnē un sairst. Inficētie dīgsti iet bojā. Dīgsti un pieaugušie augi attīstās vāji un nīkuļo. Vecākās lapas dzeltē vai kļūst violetas. Pie paaugstinātas temperatūras augi vīst. Augiem ir kavēta attīstība un sēklu veidošanās.

Ierobežošana
Krustziežu sakņu augoņus, izmantojot augu aizsardzības līdzekļus, ierobežot nav iespējams. Inficētā laukā rapsi (arī citus krustziežu dzimtas augus) nav ieteicams audzēt sešus/ septiņus gadus (ierosinātājs augsnē saglabājas līdz pat 20 gadiem), kā arī, veicot augsnes apstrādi, jāievēro tehnikas tīrība, lai ar augsnes starpniecību slimības ierosinātāju nepārnestu uz citiem laukiem. Nodrošināt optimālu augsnes skābumu (ap pH 7) un sakārtot meliorācijas sistēmu, lai uz lauka neuzkrātos lieks mitrums.

 

Nezāļu ierobežošana ziemas kviešu sējumā rudenī

Herbicīda Flight Forte (Basf) attēla labajā malā iedarbība ziemas kviešos, salīdzinot ar kontroli attēla kreisajā malā (fotogrāfēts 19. novembrī). Herbicīda deva 1.2 l/ha, smidzināts pirms kviešu sadīgšanas.