Sējumu apdrošināšana

 Vereinigte_Hagelversicherung_logo

VEREINIGTE HAGEL (VH) ir vadošais uzņēmums Eiropas tirgū un kā nozares speciālists piedāvā labākos noteikumus sējumu drošībai, zaudējumu gadījumus izvērtē droši un uzticami. Vairāk par apvienību lasīt šeit: www.vereinigte-hagel.net

Ko zemnieks iegūst no sējumu apdrošināšanas?

1. Apdrošinot sējumus, zemnieks samazina finansiālo zaudējumu risku. Ja sējumi nav apdrošināti un zemnieks risku uzņēmies pats, tad laika apstākļu postījumu gadījumā tas var ciest būtiskus finansiālus zaudējumus, kas var ietekmēt saimniecības turpmāko attīstību.
2. Apdrošinot sējumus, zemnieks saņem atlīdzību par laika apstākļu rādītājiem postījumiem viņa sējumos, ja:

  • Sējumi izsalst vai izsut ziemā;
  • Ražu vai sējumus nokapā vai izsit krusa;
  • Sējumi izslīkst vai nesadīgst.

Sējumu apdrošināšana ir iespēja maksāt par savu rītdienas drošību šodien, bet rītdienu veltīt sava biznesa attīstībai, kuru neietekmē neparedzami laikapstākļi.

Ko un pret kādiem riskiem iespējams apdrošināt?

Kultūraugi, kurus iespējams apdrošināt:

Graudaugi auzas, tritikāle, rudzi, kvieši, mieži
Eļļas augi rapsis, saulespuķes
Pākšaugi zirņi, pupas
Kukurūza tās platības, kuru raža paredzēta sēklas ieguvei un pārdošanai
Enerģijas augi kukurūza, galega u.c., kas paredzēti enerģijas ieguvei
Zālāji tās platības, kuru raža paredzēta sēklas ieguvei un pārdošanai
Kartupeļi tās platības, kuru raža paredzēta pārdošanai

Zemniekam ir jāapdrošina visu kultūraugu platības, kuru raža paredzēta pārdošanai.

Latvijas zemnieki var izvēlēties vienu no trim piedāvātajām apdrošināšanas paketēm:

  • 1. pakete – ar iespēju apdrošināt sējumus tikai pret krusu;
  • 2. pakete – ar iespēju apdrošināt sējumus pret krusu, vētru un lietusgāzēm;
  • 3. pakete – ar iespēju apdrošināt sējumus pret krusu, vētru, lietusgāzēm un pārziemošanas risku.

Zaudējumu atlīdzības apmērs ir vienāds ar ražas bojājumu procentos. Piemēram, ja ražas bojājumi sastāda 46% no kopējās ražas, tad zemniekam izmaksātā atlīdzība būs 46% no hektārvērtības.

Kad ir izvēlēta apdrošināšanas pakete, papildus tam ir jāizvēlas atlīdzības apmērs (procentos) atsevišķās augu attīstības stadijās:

Produkta nosaukums Apdrošinātais risks Atlīdzības apmērs pie konkrētas auga attīstības stadijas
Secufarm® 1–15 Krusa 15% atlīdzība no hektārvērtības dīgšanas stadijā
Secufarm® 1–25 Krusa 25% atlīdzība no hektārvērtības dīgšanas stadijā
Secufarm® 3-15 Krusa, vētra, spēcīgas lietusgāzes 15% atlīdzība no hektārvērtības dīgšanas stadijā un no piengatavības līdz pilngatavībai
Secufarm® 3–25 Krusa, vētra, spēcīgas lietusgāzes 25% atlīdzība no hektārvērtības dīgšanas stadijā un no piengatavības līdz pilngatavībai
Secufarm® 4–15 Krusa, vētra, spēcīgas lietusgāzes, pārziemošana 15% atlīdzība no hektārvērtības dīgšanas stadijā un no piengatavības līdz pilngatavībai un pārziemošanas rezultātā
Secufarm® 4–25 Krusa, vētra, spēcīgas lietusgāzes, pārziemošana 25% atlīdzība no hektārvērtības dīgšanas stadijā un no piengatavības līdz pilngatavībai un pārziemošanas rezultātā

Cik man izmaksās sējumu apdrošināšana?

Sējumu apdrošināšanas prēmijas apmērs jeb izmaksas par apdrošināšanu ir atkarīgas:

  • no apdrošināšanas produkta, kuru zemnieks izvēlas;
  • no plānotā ieņēmumu līmeņa;
  • apdrošināmā kultūrauga.

Plānotos ieņēmumus no hektāra (hektārvērtību) aprēķina:

hektarvertiba

Sējumu apdrošināšanai var pieteikties divreiz gadā:
Pirmajā pieteikšanas periodā – rudenī, no 15. oktobra līdz 10. novembrim, kad izvēlas sējumus apdrošināt pret pārziemošanas risku, krusu, vētru, spēcīgām lietavām. Apdrošināšana būs spēkā no pieteikuma parakstīšanas brīža līdz pat ražas novākšanai.
Otrajā pieteikšanas periodā – pavasarī, kad sējumus apdrošināt var tikai pret krusu vai pret krusu, vētru un spēcīgām lietavām. Apdrošināšana būs spēkā no pieteikuma parakstīšanas brīža līdz pat ražas novākšanai.