Sējmašīnas demonstrējumi zs Krastmaļi 10. un 11. aprīlī Dunalkā