Uzmanību! Remontdarbi Celtnieku ielā, Lieģos

Informējam, ka sakarā ar remontdarbiem, šobrīd ir slēgts Celtnieku ielas posms Lieģos. Lai nokļūtu pie mums braucot pa A9 šoseju, nogriezieties pie pagrieziena “Bunka 14”, pēc 200 metriem griezieties nākamajā ceļā pa labi un turpiniet ceļu uz priekšu līdz LPKS “Durbes grauds”.