Par mums

Durbes grauds dibināts 2003.gada 30.janvārī Liepājā

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pamatus likuši
11 lauksaimnieki, no kuriem viens pārstāvēja SIA, viens – privātpersonu un deviņi – zemnieku saimniecības. Tagad Durbes grauds apvieno 190 biedrus no Dienvidkurzemes.

Durbes grauds saviem biedriem sniedz pakalpojumus graudu un rapša pirmapstrādē un realizācijā tirgū, ražošanas izejvielu sagādē, sniedz konsultācijas agronomijā, organizē izglītojošus pasākumus, kā arī nodrošina graudu kvalitātes laboratorijas pakalpojumus.