SEMINĀRS – “Mikroorganismu nozīme fosfora (P), kālija(K) un dažādu slāpekļa(N) formu apritē, to krājumi dabā.”

Prieks satikt vienam otru un pie reizes ko jaunu apgūt, paplašināt skatu uz dažādām lietām!
Izmantojam ziemas miegu zināšanu apguvei! 🙂
2023.gada 2.februārī pl.11.00. rīko mācību semināru “Mikroorganismu nozīme fosfora (P), kālija(K) un dažādu slāpekļa(N) formu apritē, to krājumi dabā.”
Piedalīsies vieslektori:
VAAD agroķīmijas departamenta direktore- Skaidrīte Rulle,
LU, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra- Docente,vadošā pētniece,Dr.biol.Vizma Nikolajeva,
SIA “Bioefekts” zinātnes attīstības daļas vadītāja- Dr.biol. Simona Larsson,
SIA”Bioefekts” tirdzniecības direktore- Vivita Vīksniņa.
Semināra laikā varēsiet uzdot arī jautājumus par šķidrā slāpekļa mēslojuma- KAS lietošanu.
Lūdzu pieteikties interesentus līdz 24.01.2023.Zvanīt Jānim.
No interesentu skaita būs atkarīga semināra norises vieta.
Par norises vietu tiks ziņots atsevišķi.