Kredītprocentu dzēšana (LAD) no 1. līdz 20. oktobrim

Atgādinām, ka no 2016.gada 1. līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotājilauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Vairāk info. lad.gov.lv