Kontakti

Kontaktu forma

Valdes priekšsēdētājs Sandris Bēča
Tālrunis: +371 29453063
E-pasts: sandris@durbesgrauds.lv

Pirmapstrādes kompleksa vadītājs; loģistika Viesturs Jansons
Tālrunis: +371 29204484

Grāmatvede; graudu tirdzniecība Andra Bēča
Tālrunis: +371 29420944
E-pasts:  andra@durbesgrauds.lv

Grāmatvede Laura Jansone (prombūtnē)

Biroja administratore; grāmatvedes palīdze Ieva Jerumane
Tālrunis: +371 25667791
E-pasts: ieva@durbesgrauds.lv

Agronome; mājas lapas administratore Elisona Lapoška
Tālrunis: +371 26644083
E-pasts: elisona@durbesgrauds.lv

Agronoms Jānis Beķeris
Tālrunis: +371 28337038
E-pasts: janis@durbesgrauds.lv

Tirdzniecības daļas vadītāja Aiga Trapučka
Tālrunis: +371 26100802
E-pasts: aiga@durbesgrauds.lv

Laboratorija Lieģos
Tālrunis: +371 63498974 

Laboratorija Priekulē
Tālrunis: +371 27866889