Izmaiņas zaļināšanā 2018. gadā

Plašāks  info. saistībā ar lauku bloku precizēšanu un ekoloģiski nozīmīgām platībām šeit

Zemāk redzamo infografiku avots: LAD