Iespējams fiksēt cenu jaunajai ražai!

INFORMĒJAM, KA VAR FIKSĒT CENU 2019. GADA RAŽAI!

 

Izmaiņas rapšu un kviešu nākotnes līgumu cenās ilgtermiņā skatīt CENA BIRŽĀ

Vairāk info., zvanot Andrai – tālr. +371 29420944