Iespēja fiksēt graudu cenu 2020. gada ražai!

INFORMĒJAM, KA VAR FIKSĒT CENU 2020. GADA RAŽAI!

Kā arī sākam pieteikšanos uz graudu tirdzniecību PIEMAKSU sistēmā!

Cenām sekojiet līdz Euronext biržā skatoties – graudu fiksācijām DEC2020; rapša fiksācijai NOV2020.

  KVIEŠI RAPSIS

Vairāk info., zvanot Andrai – tālr. +371 29420944, Laurai +371 26478917