Iegūsti augu aizsardzības līdzekļu lietotāju un lietošanas operatora apliecības

Beidzies augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāju apliecības termiņš?
Nepieciešama AAL lietošanas operatora apliecība?

 

Piesakies, zvanot Aigai, Tālr. + 371 26100802