Graudu, rapša pirmapstrāde, glabāšana


Līgumi ar biedriem par graudu iepirkšanu tiek slēgti gada sākumā. Tādā veidā garantējot izaudzētās produkcijas realizāciju.