ES atbalsts par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem

Š.g. 16. martā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2018. gada 13. marta noteikumi Nr. 157 Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem”. 
Noteikumus var skatīt šeit

Avots: Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija