Dzeltenā rūsa un citi kaitīgie organismi

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) KVIEŠOS – gan ziemas, gan vasaras!

Dzeltenā rūsa atrasta tajos laukos, kur nav ticis lietots neviens fungicīds, vai arī tikai pirmais miglojums, kuram beidzies aizsardzības laiks.
Ja ir sasniegta “karoglapas stadija” vai arī ir “sagaidīta vārpa”, noteikti lietojiet fungicīdu. Sargājiet ieguldīto darbu/ līdzekļus un līdz ar to nākotnes ražu!!!

Tiem, kuriem visi miglošanas darbi paveikti (ir izvēlēti un lietoti fungicīdi, kas pasargā no postošās slimības) – esiet gandarīti – Jūsu ieguldījums šogad ir bijis nepieciešams!

 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis)

LAPUTIS

LABĪBU LAPGRAUZIS (Oulema spp.)