Durbes pagastā pārdod nekustamos īpašumus!

Pārdod 3 nekustamos īpašumus (atrodas viens otram blakus ar kadastra Nr. 6427 006 0100, 6427 006 0168, 6427 006 0161) Durbes novadā, Durbes pagastā (~9.5 km no pagasta un novada centra Durbes pilsētas).

Kopējā platība 50.96 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopējā platība 39.65 ha.

  • Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojami zemes gabali, kas tiek apsaimniekoti. Dzīvojamā ēka netiek ekspluatēta. Ir novērtējums un taksācija.
  • Zemes gabaliem apkārtējo ainavu un apbūvi pamatā veido lauku viensētas, meži un pļavas.
  • Noteiktā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
  • Ideāli piemērota vieta piena/gaļas lopkopībai, graudkopībai vai briežu dārza ierīkošanai.
  • Attēlus skatīt šeit

Tālr.: 29196119