Cena biržā

Ievietotie dati ir informatīvi un balstīti uz cenām biržā!

Cenu izmaiņas biržā (Euronext) dienas laikā skatīt šeit: Rapsis Kvieši

Rapšu NĀKOTNES LĪGUMU cena ilgtermiņā, EUR

dyerware.com

Kviešu NĀKOTNES LĪGUMU cena ilgtermiņā, EUR

dyerware.com