Augu augšanas regulators ziemas kviešos

ZIEMAS KVIEŠI VAI NU JAU SASNIEGUŠI, VAI TUVOJAS TAI ATTĪSTĪBAS STADIJAI, KAD LIETOJAMS PIRMAIS
AUGU AUGŠANAS REGULATORS (CYCOCEL 750 VAI MODDUS START).

Tālāk attīstībā tikušas, piemēram,
agrās šķirnes,
agri sētie kvieši,
tie kvieši, kuriem priekšaugs rapsis vai pupas.

 


Plašāks info. par devām, vēlamajiem laika apstākļiem un tvertnes maisījumiem, zvanot
Elisonai (Tālr. +371 2664 4083) vai Aigai (Tālr. +371 2610 0802).