Apdrošini sējumus (līdz 7.11.) – pārziemo mierīgi

Apdrošināt savus sējumus pret nelabvēlīgiem ziemošanas apstākļiem iespējams vēl līdz šīs nedēļas beigām (7. novembrim). Pieteikšanās pie Elisonas Jurkovskas 26644083.

Pieejamie SECUFARM®LV 4 produkta veidi

apdrosinasana

  • SECUFARM®LV 4 – 15
  • SECUFARM®LV 4 – 25

kur 15 un 25 ir noteiktā atlīdzība procentos no apdrošinājuma summas par nepārziemojušo platību.

Kultūraugi, kuriem iespējams izvēlēties SECUFARM®LV 4: 

  • Labības
  • Eļļas augi
  • Enerģijas augi

Ziemāju sējumu plāns iesniedzams ziemāju sējas gadā: 

  • līdz 31. oktobrim esošajiem SECUFARM®LV 4 apdrošināšanas ņēmējiem;
  • līdz 15. novembrim jaunajiem SECUFARM®LV 4 apdrošināšanas ņēmējiem.  

Monitorings

Rudenī eksperti var pieteikt vizīti, lai apskatītu apdrošinātos laukus un novērtētu augu attīstību pirms ziemošanas. Ja apdrošināšanas ņēmējs ir iesniedzis sējumu plānu, tomēr monitorings nav veikts, esi drošs – sējumu apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā!

Atbildības sākums un beigas

Atbildība par nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu ietekmi ziemāju kultūraugiem sākas ar sējas gada 15. novembri.
Atbildība par nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu ietekmi ziemāju kultūraugiem beidzas ražas novākšanas gada 1.maijā.
Atbildība par visiem riskiem un nelabvēlīgiem ziemas apstākļu radītiem postījumiem beidzas, ja ir sniegts ekspertu atzinums, ka ir nepieciešama lauka pārsēšana vai pāraršana. Pārsētais kultūraugs attiecīgajā laukā ir jāpārapdrošina.
Sējumiem veiksmīgi pārziemojot, apdrošināšanas aizsardzība turpina darboties pret krusas, vētras un lietusgāžu radītiem bojājumiem.

Hektārvērtība

Tie ir plānotās ražas ieņēmumi no viena hektāra.
Hektāravērtība veido apdrošinājuma summu. Balstoties uz to, zaudējumu gadījumā tiek izmaksāta atlīdzība.
Katram audzētajam kultūraugam un/vai katram apdrošinātajam laukam nosaki hektārvērtību pats!*

*Vereinigte Hagel ir tiesīgs noteikt minimālo un maksimālo hektārvērtību. 

Kā definējami nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi un to radītie kultūraugu bojājumi?

Tie ir bojājumi, kas rodas sala, kailsala, mainīga sala rezultātā, augiem vai to daļām nosalstot, sapūstot, izžūstot, kā arī izsutot zem sniega segas.

Nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu bojājumi piesakāmi pavasarī, kad atsākusies augu veģetācija, ziņojot par bojājumiem aģentūrā VH Latvija vai savam apdrošināšanas pārstāvim e-pasta vai iesnieguma veidā.

Atlīdzības aprēķina piemērs nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu bojājumu gadījumā:

Kultūraugs Izvēlētais apdrošināšanas
piedāvājums
Hektārvērtība,
EUR/ha
Atlīdzība,
EUR/ha
Ziemas kvieši SECUFARM®LV4 – 15 1000 150
Ziemas kvieši SECUFARM®LV4 – 25 1000 250
Ziemas rapsis SECUFARM®LV4 – 15 1200 180
Ziemas rapsis SECUFARM®LV4 – 25 1200 300

Zemnieku viedokļi

Par apdrošināšanu un zemnieku pieredzi vairāk lasi šeit.

Apdrošināšanas piedāvājumam iespējams pieteikties arī  internetā