Apdrošināta raža – droša saimniekošana nākotnē! Pagarināts pieteikšanās termiņš

Apdrošināšanas periods pagarināts līdz 17. jūnijam!

apdr1

Pieejamie SECUFARM®LV produktu veidi:

SECUFARM®LV 1 – aizsardzība pret krusas risku
SECUFARM®LV 3 – aizsardzība pret krusas, vētras un lietusgāžu riskiem

Apdrošināmie kultūraugi:

  • labības
  • eļļas augi
  • pākšaugi
  • kartupeļi
  • kukurūza

Atbildības sākums un beigas:

Krusa – atbildība sākas ar sēju un beidzas ar ražas novākšanu (vēlākais 15.novembrī)
Vētra un lietusgāzes – atbildība sākas ar sēju un beidzas ar pilngatavības sākumu (BBCH-89)

Hektārvērtība

Tie ir plānotās ražas ieņēmumi no viena hektāra.
Hektārvērtība veido apdrošinājuma summu. Balstoties uz to, zaudējumu gadījumā, tiek izmaksāta atlīdzība.
Katram audzētajam kultūraugam un/vai katram apdrošinātajam laukam nosaki hektārvērtību pats!
(“Vereinigte Hagel” ir tiesīgs noteikt minimālo un maksimālo hektārvērtību)

Zaudējumu pieteikšana

Zaudējumi jāpiesaka 3 darba dienu laikā aģentūrā “VH Latvija” vai savam apdrošināšanas pārstāvim.

 


Vēlies uzzināt vairāk – jautā Elisonai, Tālr. +371 26644083 vai elisona@durbesgrauds.lv