Laiks cīnīties ar latvāņiem!

Latvāņiem ir pirmās lapas (koki bezlapu stāvoklī) -> īstais laiks veikt smidzinājumu ar selektīvas iedarbības herbicīdiem*.

“Integrētā audzēšanas skola” latvāņu ierobežošanai iesaka šādus herbicīdus un to devas (tie ir iekļauti Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstā):

Nuance 75 WG    15 g/ha + Accurate 200 WG   30 g/ha
+ 100 ml virsmas aktīvā viela (līme)

 

* Šo herbicīdu ietekmes rezultātā ierobežoti tiks divdīgļlapji (tostarp arī latvāņi), bet dzīvotspējīgi paliks viendīgļlapji (vārpata, kamolzāle, lapsastes, skarenes u.c.). Neierobežotie viendīgļlapji nomāc no jauna dīgstošo latvāņu augšanu.
Turpmāk, tajā pašā sezonā un nākamajās, apseko platības, lai nogrieztu ziedkopas tiem latvāņiem, kuri “izdzīvojuši”.